Národní registr uživatelů drog - máme se bát?

, rubrika Zajímavosti a novinky

Úvodník časopisu Česká a slovenská psychiatrie.

Od března roku 2015 byl spuštěn Národní registr léčby uživatelů drog, který je spravován Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Cílem registru je získat informace o počtu a charakteristikách léčených klientů-uživatelů návykových látek či problémových hráčů hazardních her  v různých typech zařízení/služeb. 

Autoři úvodníku Máme se bát Národního registru léčby uživatelů drog?, zveřejněného v časopise Česká a slovenská psychiatrie [Česká a slovenská psychiatrie 2015; 111(3): 117–118], informují o registru a žádají kolegy v léčebných a poradenských centrech o spolupráci a trpělivost. Věří, že kvalitnější a úplnější údaje z léčby pomohou v konečném důsledku lépe vyhodnotit a prokázat efektivitu, kvalitu a dostupnost adiktologických služeb v ČR a také zlepšit pracovní podmínky profesionálů, kteří v nich pracují. 

Podrobné informace o Národním registru léčby uživatelů drog, metodika a datové rozhraní jsou na stránkách ÚZIS. Další informace jsou v Nejčastěji kladených otázkách.  


TOPlist