Národní konference Alkohol a jeho společenské dopady 2017

, rubrika Novinky NMS

26. září 2017 se v Praze uskutečnila národní konference Alkohol a jeho společenské dopady v České republice, kterou pořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) ve spolupráci se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Národní konferenci udělil záštitu předseda vlády ČR a předseda RVKPP pan Mgr. Bohuslav Sobotka. 

Během národní konference zazněly příspěvky o sociálních, zdravotních a ekonomických dopadech konzumace alkoholu dětmi i dospělými. Národní protidrogový koordinátor ČR Jindřich Vobořil představil opatření ke snížení negativních dopadů užívání alkoholu a zaměřil se na spojitost mezi konzumací alkoholu a domácím násilím, na kriminalitu a společenské náklady.

Z Generálního ředitelství pro závislosti (SICAD) v Portugalsku vystoupil Manuel Cardoso s příspěvkem o integrované politice a srovnáním situace v Portugalsku a u nás.

Na konferenci odborníci představili preventivní a léčebné intervence u nás a jejich dostupnost. O zkušenosti z pohledu pacienta se podělili také zástupci společnosti Anonymní alkoholici ČR.

 

Na národní konferenci se diskutovala témata:

 

I. Konkrétní opatření ke snížení negativních dopadů užívání alkoholu 

V bloku ALKOHOL A DOPADY vystoupil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a zástupce generálního ředitele pro závislosti z Portugalska Manuel Cardoso. Cardoso přiblížil, kromě integrované politiky v portugalsku, také mezinárodní zkušenosti s dopady konzumace alkoholu a doporučení pro Českou republiku.

Rozsáhlé dopady užívání alkoholu na společnost přiblížil vedoucí výzkumného programu Národního ústavu duševního zdraví Ladislav Csémy

 

II. Prevence a léčba 

V bloku PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ INTERVENCE A JEJICH DOSTUPNOST vystoupil primář Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze Petr Popov a popsal dostupnost péče pro pacienty závislé na alkoholu v ČR. Jeho kolega, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK, Michal Miovský zdůraznil důležitost včasné intervence a diagnostiky v oblasti alkoholu.

Blok uzavřel vysokoškolský pedagog Jaroslav Vacek z Kliniky adiktologie 1. LF UK s možnostmi harm reduction v oblasti alkoholu. Následovala diskuze.

 

III. Implementace opatření v praxi

V bloku ALKOHOL A VEŘEJNOST představila Jarmila Vedralová, vrchní ministerský rada z Odboru zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví ČR Akční plán k omezení škod působených alkoholem a jeho realizaci. V současnosti probíhající informační kampaň o závislostech přiblížili zástupci Asociace nestátních organizací (A.N.O.). 

S osobními příběhy a motivací k odvykání vystoupili zástupci společnosti Anonymní alkoholici ČR. Popsali, jak společnost Anonymních alkoholiků ovlivnila jejich životy. 

Národní konferenci uzavčela veřejná diskuze.


Kontakt za organizátory na místě:
MgA. Renata Hladná
Odbor protidrogové politiky ÚV
hladna.renata@vlada.cz
+420 728 302 397


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist