Národní informační systém v adiktologii

, rubrika Novinky NMS

Národní informační systém v adiktologii (NISA) je provozován Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Obsahuje informace o grantech, stážích a síti adiktologických služeb.

Národní Informační Systém v Adiktologii (NISA) je přístupný přes stránku grantystaze.adiktologie.cz Tvoří jej tři části:

  • Oborová grantová kancelář (OGK) - poskytuje odborníkům z adiktologie informační služby s cílem podpořit spolupráci a úspěšnost při získávání grantových prostředků. Poskytuje informace o grantových výzvách a podporu při vyhledávání partnerů a přípravě projektů.
  • Stáže - databáze Národního Informačního Systému v Adiktologii (NISA) umožňuje studentům a odborným adiktologickým pracovníkům vyhledávat vhodnou organizaci poskytující stáže či praxe v adiktologických službách a organizacím tuto nabídku prezentovat. Pro podrobné vyhledávání je nutné se registrovat.
  • Národní Informační Systém v Adiktologii (NISA) - umožňuje organizacím i pracovníkům zapojení do sítě organizací poskytujících adiktologické služby a dalších institucí v oboru. Ve zveřejněném seznamu jsou uvedeny registrované organizace, které lze volně vyhledávat. Po registraci mají uživatelé přístup k rozšířenému vyhledávání pomocí filtrů.

Tato informace byla zpracována podle stránky grantystaze.adiktologie.cz, provozované Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (informace zobrazeny 19. 1. 2017).


I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

"Nové syntetické drogy" (syntetické kanabinoidy a katinony) - 2 úmrtí a řada nefatálních intoxikací:  Tisková informace a vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a národní protidrogové koordinátorky z 12. 9. 2018 (Presscentrum). Aktualizované informace najdete v Novinkách NMS a na facebookové stránce drogyinfo.

TOPlist