Evropský týden testování na HIV a žloutenky (2017)

, rubrika Zajímavosti a novinky

Kampaň je zaměřena na zviditelnění problematiky HIV/AIDS.

Evropský týden testování na HIV a žloutenky probíhá v týdnu od 17. do 24. listopadu 2017. Kampaň je zaměřena na zviditelnění problematiky HIV/AIDS a jejím cílem je poskytnout lepší příležitost k testování především osobám, které se ocitly v riziku nákazy.

Pro klíčovou skupinu mužů majících sex s muži byl připraven nový preventivní balíček Sada správného muže. Kampaň je propagována různými kanály a průběžné informace jsou zveřejňovány na webu www.prevencehiv.cz

 

Evropský týden testování není jen o HIV

Kromě testování na HIV se stále více věnuje pozornost i testování na infekční žloutenky. Zatímco o svém HIV pozitivním stavu v celé Evropě neví asi polovina nakažených, tak u žloutenek B a C se odhaduje, že je to 80-90%.

Podobně jako u HIV je i u přenosu žloutenek velmi důležitým faktorem přenosu tzv. virová nálož. Čím je vyšší, tím vyšší je i riziko přenosu. Většina nakažených však v tomto případě svou virovou nálož ani nezná.

Odhaduje se, že v Evropě žije přes dva milióny osob s virem HIV. U žloutenek jsou tyto odhady vyšší. S virem žloutenky typu B má žít asi 13 miliónů osob a s virem žloutenky typu C až 15 miliónů. Výskyt obou typů žloutenek stoupá v Evropě od západu směrem k východu, takže Česká republika se pohybuje někde v lepším průměru.  Naprostá většina nakažených totiž žije v oblastech, kde není běžně dostupné jejich vyšetřování, léčba a v případě žloutenky typu B ani očkování. Přesto ani pak nejde o malá čísla. V mnoha případech akutní fáze obou onemocnění probíhá skrytě, bez příznaků, a nemoc pak tiše přejde do chronického stádia. A ani bezproblémové jaterní testy, které patří k běžným preventivním vyšetřením, nejsou zárukou, že člověk není nakažen.    

Poměrně nedávné zjištění potvrdilo, že přenos žloutenky typu C je možný při nechráněném análním styku, zejména pokud jeden z partnerů je HIV pozitivní. Přibližně desetina HIV pozitivních mužů, kteří mají sex s muži, byli nebo jsou infikováni i žloutenkou typu C. Přenos žloutenky typu C je možný i při neinjekčním užívání kokainu nebo pervitinu, pokud používáte společné „brčko", což může být třeba při chemsexu.  Dnes sice existuje terapie, která může žloutenku typu C poměrně úspěšně vyléčit, ale je tak drahá, že není pro většinu osob dostupná.  A očkování proti žloutence typu C neexistuje. 

Kdo je tedy zejména ohrožen žloutenkou typu B

Především injekční uživatelé drog starší 26 let (mladší již byli v dětství podle zákona očkováni), kteří sami nikdy nevyhledali (a nezaplatili si) očkování.

Další ohroženou skupinou jsou sexuálně aktivní muži mající sex s muži, kteří nebyli očkováni. Rizikem není jen nechráněný anální sex. K přenosu může dojít i při orálním sexu (v obou rolích). Zdálo by se, že dnes už není žádný gay, který by nebyl proti žloutence B očkován. Ale pořád je jich u nás zhruba polovina (tedy méně než v západní Evropě, kde ale mají nezřídka možnost využít bezplatného očkování).

Je vhodné zkombinovat očkování proti žloutence typu B s očkováním proti žloutence typu A, protože v loňském roce zaznamenali v západní Evropě zvýšený výskyt tohoto onemocnění v gay komunitách v západní Evropě (přestože výskytu ve východní Evropě pochopitelně nedosáhli). Toto onemocnění sice nehrozí chronickým průběhem, ani úmrtnost není moc vysoká (kolem 1%), přesto si vyžádá zpravidla měsíční hospitalizaci a roční dietní a fyzické omezení.    

Kdo je zejména ohrožen žloutenkou typu C

Zase to jsou především injekční uživatelé drog.

Na druhém místě jsou muži mající sex s muži, kteří praktikují chemsex.  Pak ti, kteří mívají nechráněné anální styky s více partnery (někdy včetně HIV pozitivních).  

[Autor: MUDr. Ivo Procházka, CSc.]

 

 


TOPlist