Důsledky změn politiky konopí ve Washingtonu na vnímání rizik, norem, postojů a užívání látek u dospívajících

, rubrika Blog

Výsledky studie "The Implications of Cannabis Policy Changes in Washington on Adolescent Perception of Risk, Norms, Attitudes, and Substance Use" byly publikovány v odborném časopise Substance Abuse: Research and Treatment v prosinci 2018.

V diskusi u článku z výzkumu The Implications of Cannabis Policy Changes in Washington on Adolescent Perception of Risk, Norms, Attitudes, and Substance Use se uvádí: V našem vzorku adolescentů ve státě Washington nebyly žádné významné rozdíly ve frekvenci užívání konopí, užívání alkoholu nebo jiného užívání drog před a po legalizaci rekreačního užívání konopí. Podobně nebyly zjištěny žádné rozdíly v postojích, vnímaných rizicích nebo normách u odpovědí respondentů, získaných před a po změně politiky. Adolescenti obecně dobře porozuměli specifickým ustanovením obsaženým v právní úpravě (I-502). Nečekaně však účastníci po změně politiky účastníci výzkumu sdělovali podstatně více problémů souvisejících s konopím a zdravotních symptomů či poruch spojených s užíváním konopí.

Plné znění článku je možno si bezplatně stáhnout v PDF. Údaje o článku a jeho autorech:

The Implications of Cannabis Policy Changes in Washington on Adolescent Perception of Risk, Norms, Attitudes, and Substance Use

Authors: Claire E Blevins, Eliza Marsh, Kelsey E Banes, Robert S Stephens, Denise D Walker, Roger A Roffman.

First Published December 6, 2018

Research Article https://doi.org/10.1177/1178221818815491


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist