Potenciální důsledky COVID-19 pro uživatele drog (NIDA)

, rubrika Koronavirus

Americký National Institute on Drug Abuse (NIDA) zveřejnil článek na téma potenciálních důsledků COVID-19 pro osoby užívající drogy.

Článek COVID-19: Potential Implications for Individuals with Substance Use Disorders upozorňuje, že důsledky nemoci COVID-19 mohou být obzvláště vážnou hrozbou pro kuřáky (tabáku i marihuany), ale také pro osoby užívající opioidy nebo metamfetamin (pervitin), v důsledku jejich poškození zdraví souvisejícího s užíváním těchto látek.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist