Koronavirus COVID 19 – Doporučení pro lidi v izolaci či karanténě

, rubrika Koronavirus

Doporučení zveřejněné Psychologickým pracovištěm OBP MV ČR přebíráme v plném znění.

Koronavirus COVID 19 – Doporučení pro lidi v izolaci či karanténě

Co dělat, když jsme v karanténě či izolaci? Co pomáhá?

Záleží na podmínkách karantény: kde a s kým ji trávíme (zda sami, s rodinou, blízkou osobou, jak velký je byt/dům), jaké máme možnosti k vyplnění času, zda máme možnost pracovat z domova, zda máme připojení k internetu, jaké jsou vztahy a konstelace v rodině, na osobnosti člověka.

Mezi faktory podporující odolnost patří: optimismus, flexibilita, tvořivost, sociální schopnosti, dobré vztahy s druhými, dobré zvládací strategie k odolávání stresu.

Strach a nejistota jsou normální reakcí na zátěž. Když si to uvědomíme a vědomě se zaměříme na jiné stránky a činnosti, získáme nad nimi kontrolu. Je normální odventilovat emoce například pláčem, v komunikaci s druhými nebo tvorbou. Je normální pomáhat druhým a lidem v nouzi.

Stručně

 1. Přiměřené informace. 
 2. Omezení mediální zátěže. 
 3. Plán a struktura, racionální zaměření. 
 4. Aktivita (práce, běžné činnosti). 
 5. Relaxace. 
 6. Pozitivní myšlení a zklidnění. 
 7. Komunikace a kontakt s druhými. 
 8. Podpora dobrých mezilidských vztahů. 
 9. Dodržování hygienických a zdravotních doporučení. 
 10. Zdravý životní styl. Pomoc druhým a solidarita. 
 • Vybírejte si důvěryhodné oficiální zdroje informací (např. weby ministerstev). Buďte v obraze, sledujte aktualizace informací. Vyhýbejte se ale přemíře informací ke koronaviru, nenechte se zahltit. 
 • Udělejte si plán na období karantény či izolace (denní/týdenní, individuální/rodinný plán, sepište si hlavní body). Strukturovat si čas pomáhá. Plánujte i období po karanténě. 
 • Buďte aktivní, zaměstnávejte mysl i tělo (práce z domova, domácí práce, vaření, uspořádat si dokumenty/fotografie, relaxace, zaměřit se můžete i na duchovní stránku, učte se s dětmi, hrajte hry).
 • Relaxujte (koupel, hudba, dobré jídlo, četba, filmy, koníčky, cvičení doma apod. Každý v tom má vlastní zvyklosti). 
 • Vědomě si udržujte dobrou náladu, optimismus a klid (nepropadejte skepsi, zaměřte se na pozitivní aktivity a stránky, nepřehánějte to se sebepozorováním, nenechte se vystrašit). 
 • Komunikujte, buďte v kontaktu s blízkými (doma navzájem, telefon, skype, sociální sítě, lze využít i linky důvěry, linky pro děti či seniory). Nezapomínejte komunikovat se seniory v rodině, vzdálenějšími příbuznými a lidmi co o nás mohou mít strach. 
 • Udržujte dobré mezilidské vztahy (odložte řešení konfliktů apod. na později, udělejte si čas na druhé i chvíli sami pro sebe). 
 • Dodržujte hygienická a zdravotní doporučení (úklid, mytí rukou, udržování čistoty, dezinfikování povrchů, telefonický kontakt s lékařem, pokud je to potřeba). 
 • Zaměřujte se na zdravý životní styl (dostatek spánku, zdravá strava, cvičení, nepřehánějte to s alkoholem či jinými návykovými látkami. 
 • Pomáhejte si navzájem a pomáhejte dalším potřebným. Pomoc druhým pomáhá nám samotným. Krize je příležitostí pro zlepšení vztahů, vzájemnou soudržnost v rodině a komunitě, vyjádření solidarity. 

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. 
Psychologické pracoviště OBP MV ČR 

Verze k 12.3.2020

[Zdroj: Koronavirus COVID 19 – Doporučení pro lidi v izolaci či karanténě, Informační servis MV ČR, 12. 3. 2020; zobrazeno 23. 3. 2020 - převzato v plném znění]


TOPlist