Informace týkající se nemoci COVID-19 se zaměřením na adiktologické služby a veřejnost

, rubrika Koronavirus

V této části stránek drogy-info.cz zveřejňujeme některé informace určené primárně pro adiktologické služby, využitelné i širší veřejností. Podrobné informace jsou adiktologickým službám, protidrogovým koordinátorům a dalším subjektům zařazeným do adresáře Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) zasílány e-mailem.

Ověřené zdroje informací v souvislosti s COVID-19

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: www.vlada.cz; koronavirus.mzcr.cz, a dále zejména www.mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka: 12

Doporučení pro poskytovatele adiktologických služeb

Národní linka pro odvykání 800 350 000 je v provozu beze změny, a to s kapacitou 3 operátoři v čase 10 - 18 h. Adiktologické služby, které se v současnosti mohou potýkat s provozními problémy, mohou ve vhodných případech odkázat nebo přesměrovat klienty na tuto linku. Od 17. 3. 2020 do odvolání odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se COVID-19.


TOPlist