cEHRN: Centrum informací k harm reduction v souvislosti s COVID-19

, rubrika Koronavirus

Organizace Correlation European Harm Reduction Network zpřístupnila internetovou stránku COVID-19 Resource Centre zaměřenou na zdroje informací o harm reduction pro uživatele drog v souvislosti s COVID-19

Centrum informací z oblasti harm reduction u uživatelů drog v souvislosti s COVID-19 na stránkách cEHRN - COVID-19 Resource Centre - soustřeďuje příspěvky, materiály, zkušenosti členů této sítě, partnerů a spojenců. Je rozděleno čtyř do částí. Zejména ve druhé z nich obsahuje odkazy na řadu ověřených zdrojů informací, přímo zaměřených na adiktologické služby a uživatele drog.

  • obecné informace (WHO, ECDC, Evropská komise)
  • pokyny, protokoly, osvědčené postupy
  • prohlášení, stanoviska, názory
  • školení, semináře, podcasty

Odborníci mohou zaslat své materiály a zkušenosti prostřednictvím mailu rpgayo@correlation-net.org. Stránka je v angličtině.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist