Prezentace z Purkyňky 15. 2. 2023

, rubrika Blog

Prezentace V. Mravčíka, T. Černíkové, P. Plevy a J. Michailidu jsou dostupné ze stránek SNN ČLS JEP.

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP zveřejnila prezentace z Purkyňky 15. 2. 2023:

  • Mravčík, V.: Úvod do problematiky dekriminalizace a legální regulace
  • Černíková, T.: Dekriminalizace vybraných skutků, u kterých je zákon příliš přísný
  • Pleva, P.: Legální regulace kratomu
  • Michailidu, J.: Legální regulace konopí

Všechny uvedené prezentace jsou dostupné ze stránky: https://snncls.cz/prezentace-z-unorove-purkynky-2/


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.