Krizová psychologická pomoc po telefonu a internetu

, rubrika Blog

Psychologická pomoc - telefonické a internetové linky, které mohou pomoci lidem v izolaci či karanténě.

  • Doporučení pro lidi v izolaci či karanténě v souvislosti s COVID-19, které sepsal PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.(Psychologické pracoviště OBP MV ČR), zveřejnilo ve svém informačním servisu Ministerstvo vnitra.
  • Telefonní psychologické linky pro seniory, děti a dospělé - rozsáhlý seznam telefonických linek a internetových služeb připravený psychologickým pracovištěm Ministerstvo vnitra. 
  • Národní linka pro odvykání 800 350 000 je i nadále v provozu. Odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19 a Adiktologické služby, které se v současnosti mohou potýkat s provozními problémy, mohou ve vhodných případech odkázat nebo přesměrovat klienty na tuto linku.
  • Linky pomoci a služby poskytující internetové poradenství je možno si vyhledat v Mapě pomoci, spravované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti
  • Speciální telefonickou linku zřídilo pražské Prev-centrum na číslech 420 777 161 138, 420 775 859 274 420 a 775 859 278; je možno využít i poradenství po mailu na adresách  ambulance@prevcentrum.cz a psychicka.pomoc@fokus-praha.cz. Linka je v provozu pondělí-pátek 8:30-18:00. Pomoc je určena lidem, kteří se cítí vyčerpaní, smutní, bezmocní nebo osamělí, nevědí jak dál, potřebují podporu. 
  • Telefonické psychologické poradenství osobám, které jsou závislé na alkoholu, nebo vnímají své pití jako problémové či jejich blízkým nabízí Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.  Je možná i telefonická konzultace se sociálním pracovníkem. Pro první kontakt je  možno využít formulář https://lotos-brno.cz/poradna nebo zatelefonovat či poslat SMS ve vymezené časy v pracovních dnech na jedno z pěti telefonních čísel terapeutů či na číslo sociálního pracovníka.
  • Celostátní telefonická informační linka 1212 může poskytnout další informace, kam se obrátit. Na stránce koronavirus.mzcr.cz jsou mezi důležitými odkazy uvedeny kontakty na zdravotní pojišťovny. Některé z nich (například Oborovou zdravotní pojišťovnu) může jejich pojištěnec požádat o vyhledání zdravotnického zařízení poskytujícího psychologické či psychiatrické služby.